Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

Rok 1945 - kluczowe wydarzenia1

1 stycznia
Stalag ma 43 952 jeńców.

25 stycznia
Dowództwo VIII OW zostaje przeniesione z Wrocławia do Zgorzelca.

styczeń
Do VIII A przybywa 1800 Amerykanów.

10 lutego
Początek ewakuacji obozu.

16 lutego
Zarządzenie ewakuacji ludności cywilnej Zgorzelca.

luty
Rodziny administracji obozu zostają wywiezione do Arnau (dziś Hostinne).

luty
Stalag opuszcza ok. 30 tysięcy jeńców.

8 kwietnia
Do VIII A przybywa ze szpitala jenieckiego w Tangerhütte 217 chorych na gruźlicę Polaków (szpital przynależny do Stalagu XIA).

6-7 maja
Ostatnie oddziały niemieckie i jeńcy opuszczają koszary w Zgorzelcu.

8 maja
Na teren Stalagu wkracza 1. Front Ukraiński Armii Czerwonej.

9 maja
Uruchomienie w Zgorzelcu placówki Armii Czerwonej.

Było to w chłodni tej nocy, kiedy zburzono Drezno. Z góry słychać było jakby stąpanie olbrzyma. Były to serie bomb burzących. Olbrzym chodził i chodził. Chłodnia stanowiła doskonały schron. Jedynie od czasu do czasu sypało się wapno z sufitu. [...] Dopiero w południe następnego dnia można było opuścić schron. Kiedy Amerykanie i ich strażnicy wyszli na powierzchnię, niebo zasnuwał czarny dym. Słońce było gniewnym małym punkcikiem. Drezno nie różniło się teraz od Księżyca - ani śladu życia, nic tylko minerały. Kamienie były gorące. W sąsiedztwie nie ocalał nikt.
Zdarza się.

Kurt Vonnegut, Rzeźnia numer pięć

Zaczyna się ostatni etap wojny, Niemcy są zdesperowani, mobilizują całą męską ludność, w tym dzieci i starców. Wtorek, 13 lutego 1945. Drezno zostaje zrównane z ziemią za pomocą bomb fosforowych. Świadkiem tych wydarzeń jest Kurt Vonnegut (w moim osobistym rankingu drugi po Stanisławie Lemie pisarz science fiction ery "zimnej wojny").

Stalagi w Łambinowicach i Cieszynie już nie istnieją. Tysięce więźniów z tych obozów - głównie jednak z Łambinowic (Stalag VIII B / od 1943 Stalag 334 Lamsdorf) - trafia do Zgorzelca. Przez kilka dni miasto jest dosłownie przepełnione budzącymi politowanie ludźmi. Jednak już 10 lutego wielu więźniów z VIII A i 334 wyrusza w drogę na zachód. Ze wschodu ucieka też niemiecka ludność, głównie kobiety, które opowiadają historie o powszechnych gwałtach. Dowództwo VIII OW zostaje przeniesione z Wrocławia do Zgorzelca. W połowie lutego rodziny administracji obozowej Stalagu zostają ewakuowane do Arnau (dzisiaj Hostinne, Czechy)2. Miasto szykuje się do obrony, fortyfikacje wznoszone są oczywiście przez jeńców wojennych. Ewakuowana jest też ludność cywilna.

Ewakuacja VIII A będzie procesem trwającym od lutego do maja. Największa część więźniów opuści go jednak w lutym, było to prawdopodobnie ok. 30 000 osób3. Środek zimy - jeńcy w zniszczonej odzieży podążają na zachód. Rosjanie ciągną wóz eskorty niemieckiej. Kolumna rozciągnęła się na 2 kilometry. Wśród maszerujących wszyscy prawie chorzy. Marsz wyczerpujący - 36 km. Jeńcy narażeni na deszcz, śnieg, naloty samolotów. Noce spędzają w obozach wojskowych, fabrykach, koszarach itp. Wszystkie wymienione punkty są narażone na bombardowania. Jeńcy czują sę swobodnie tylko pod gołym niebem. Głód dokucza wszystkim. Otrzymują skromne porcje chleba. Przy drodze kopce z ziemniakami i burakami, mimo pełnej zimy zostały opróżnione. Za jeńcami radzieckimi idą jeńcy innych narodowości. Dziesiątki jeńców pada z wyczerpania4. Jeńcy z VIII A wędrują razem z jeńcami z Lamsdorf. Marsz trwa tydzień, po czym docierają do rzeki Elbe (Łaba) - muszą ją pokonać wpław. Tutaj marsz podzieli się na dwie kolumny. Pierwsza gdzie więcej jest jeńców z VIII A, kieruje się do IV i IX OW (Stalagi IV D, IX A, IX B, IX C). Druga rusza przez Sudety do Bawarii.

Wielu jeńców pozostało jednak w odległych komandach VIII A, takich jak Strzegom, Legnica czy Wałbrzych. W większości są ewakuowani przez Sudety, zostaną wyzwoleni przez Armię Czerwoną lub Amerykańską5. Jednak losy jeńców z komand są różne, o wielu nie bedzie można znaleźć informacji, szczególnie, że ewidencja jest wadliwa a w okolicy trwa panika i szerzy się anarchia.

Stalag jest już tylko cieniem. Jednak 9 kwietnia przybywa do niego 217 Polaków. Są gruźlikami i są "ewakuowani" z obozu w Tangerhutte. Ciekawe, że zamiast od frontu przesuwani są bliżej niego.

Ostateczna ewakuacja VIII A ma miejsce o 7 rano 6 maja 1945. W obozie pozostaje tylko niewielka liczba chorych i niezdolnych do szybkiej ewakuacji. Ci, kórzy są ewakuowani są ostrzeliwani z samolotów. Rosjanie nie tyle nie chcą co po prostu nie są w stanie odróżnić jeńców od Niemców. Resztki straży obozowej uciekają z VIII A 7 maja w godzinach wieczornych. Mosty w Zgorzelcu zostają wysadzone niedługo potem. Walki trwają całą noc a pierwsi Rosjanie postawią stopę w mieście ok. 6 rano 8 maja6. Przed południem tego dnia major Korniłow wejdzie na teren Stalagu VIII A. Na jakiś czas Armia Czerwona przejmnie nadzór nad tym terenem. O tym okresie wiadomo niewiele. Rosjanie nadzorowali Stalag do jesieni - podobno przebywali tam własowcy i cywile.

Dla świata zaczyna się nowy etap - zimna wojna a dla Polski kolejna okupacja. Na Hiroszimę i Nagasaki spadają pierwsze bomby atomowe, rozpoczynając histerię atomową i okres największego rozwoju technologicznego w historii ludzkości. Japonia skapituluje 2 września ale ostatni japoński żołnierz Teruo Nakamura, podda się dopiero 18 grudnia 1974 roku.

Budynki Stalagu VIII A zostaną rozebrane w latach 1946-1948, pozyskane materiały zostaną przeznaczone na odbudowę Warszawy.

::: POPRZEDNIA STRONA ::: ::: NASTĘPNA STRONA :::


Przypisy:

[1] Sekcja kluczowe wydarzenia opracowana na podstawie:
Roman Zgłobicki, Obozy i cmentarze wojenne w Zgorzelcu, passim.
Joanna Lusek, Albrecht Goetze, Stalag VIII A Görlitz. Historia - teraźniejszość-przyszłość [w:] Łambinowicki Rocznik Muzealny, 2011 t. 34, ISSN 0137-5199, passim.

[2] J. Lusek, op. cit., s.44

[3] R. Zgłobicki, op. cit., s. 54

[4] R. Zgłobicki, ibidem, s. 54

[5] J. Lusek, op. cit., s. 45

[6] R. Zgłobicki, op. cit., s. 55

Geneza nazwy i położenie
Rok 1939
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1942
Rok 1943
Rok 1944
Rok 1945

Widok z okna jednego z baraków, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)


Panorama obozu, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)Widok z obozu właściwego na przedobóz, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)Brama wjazdowa i wieża strażnicza, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)