Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

 


Film 1. S T A L A G V I I I A, źródło: projekt własny, utworzony w programie Sketchup, przetworzony w edytorze youtube..
Uwaga. Film z dźwiękiem, jeśli nie chcesz dźwięku, kliknij ikonę głośnika w dolnej lewej części filmu

 

Im wyższy szczebel, na którym dokonano zbrodni, tym większe prawdopodobieństwo,
że będzie ona uznana nie za zbrodnię, lecz za konieczne posunięcie polityczne.

Ryszard Kapuściński, Lapidarium

 

Geneza nazwy i położenie
Rok 1939
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1942
Rok 1943
Rok 1944
Rok 1945