Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

 
 Film 1. Pomnik przy terenie byłego Stalagu VIII A - stan obecny, źródło: projekt własny, utworzony w programie Sketchup
Uwaga. Film z dźwiękiem, jeśli nie chcesz dźwięku, kliknij ikonę głośnika w dolnej lewej części filmu
 

Odsłonięcie miało miejsce 22 lipca 1976. Inicjatywa budowy pomnika wyszła od Stowarzyszenia Byłych Jeńców Oflagów i Stalagów VIII OW. Stowarzyszenie reprezentował płk Jean Ollier. Fundusze na cel budowy zostały zebrane od kombatantów francuskich i belgijskich. Projekt został opracowany przez Pracownię Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze a główną część pomnika wykonał artysta zielonogórski Tadeusz Dobosz. Obelisk stworzono z bolesławieckiego piaskowca. Tablica o treści w języku polskim i francuskim "Stalag VIIIa 1939-1945. Przez ten obóz przeszły, w nim żyły i cierpiały dziesiątki tysięcy jeńców wojny" została dodana w 1994 roku dzięki staraniom kombatantów francuskich. Odsłonięcia pomnika dokonał generał Zygmunt Huszcza i płk Jean Ollier, podczas ceremoni odegrano hymny Polski i Francji. Lokalizacja obiektu pokrywa się prawie z lokalizacją byłej komendatury Stalagu, która leżała kilka metrów od bramy głównej obozu.

::: POPRZEDNIA STRONA ::: ::: NASTĘPNA STRONA :::

Pomnik przy terenie byłego obozu VIIIA - stan obecny
źródło: projekt własny utworzony w programie Sketchup