Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

mapa strony strona główna stalag8a - historia Stalag8a - geneza nazwy Stalag8a - rok 1939 Stalag8a - rok 1940 Stalag8a - rok 1941 Stalag8a - rok 1942 Stalag8a-rok1943 Stalag8a-rok 1944 Stalag8a-rok 1945 Stalag8a-plan obozu Stalag8a-budynki Stalag8a-baraki Stalag8a-kuchnie Stalag8a-barak dezynfekcyjny Stalag8a-brama główna Stalag8a-wnętrze baraków Stalag8a-stalag 3d Stalag8a-pomnik Stalag8a-linki i źródła Stalag8a-informacje i kontakt