Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

Kontakt do mnie: Michał Urbanowski, michal.urbanowski@poczta.pl


Strona ma charakter edukacyjny i non-profit.

Wszelkie treści na tej stronie są mojego autorstwa (z zaznaczeniem ogólnie przyjętej metodologii tworzenia cytatów). Wyjątek stanowi trzysekundowa sekwencja pod koniec filmu S T A L A G V I I I A na stronie głównej, która jest wzięta z udostępnionego na licencji CC filmu w Youtube oraz tekstura ścian budynków Stalagu, która jest autorstwa Pani Agaty Maciągowskiej - strona :: BEcreative ::. Muzyka w filmach jest użyta zgodnie z prawami autorskimi (pochodzi z biblioteki Google w Youtube - ceną za to są reklamy wyświetlane na początku filmów).
Cała strona STALAG VIII A jest dostępna na Licencja Creative Commons
:: licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska ::

W praktyce oznacza to, że możesz kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać dany utwór, tworzyć utwory zależne a nawet użytkować utwór w sposób komercyjny. Warunek jest jeden - musisz oznaczyć te treści w sposób określony przez twórcę lub licencjonodawcę. W przypadku tej strony proszę przez to rozumieć konieczność umieszczenia jakiejkolwiek informacji na temat źródła, która będzie zawierała minimum imię i nazwisko autora "Michał Urbanowski" oraz adres strony "www.stalag8a.urbweb.pl".

Powyższe dotyczy również treści z Youtube, Sketchup, Google Earth, plików KMZ i KML, pod warunkiem zgodności z polityką prawną firmy Google, która ma w tym przypadku wartość nadrzędną.


Kod QR z adresem strony:

stalag 8a