Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony


Jeńcy wojenni pozostają pod władzą mocarstwa nieprzyjacielskiego, lecz nie pod władzą osób lub oddziałów, które wzięły ich do niewoli. Winni oni być zawsze traktowani w sposób humanitarny, a w szczególności mają być chronieni przed przejawem gwałtu, obrazy i ciekawości publicznej.

Art. 2 Konwencji Genewskiej z 1929 roku


Film 1. Stalag VIII A - barak dezynfekcyjny, źródło: projekt własny, utworzony w programie Sketchup
Uwaga. Film z dźwiękiem, jeśli nie chcesz dźwięku, kliknij ikonę głośnika w dolnej lewej części filmu

::: POPRZEDNIA STRONA ::: ::: NASTĘPNA STRONA :::

Typowy barak
Kuchnie
Barak dezynfekcyjny
Brama główna

Barak dezynfekcyjny, w tle podobóz dla Rosjan i Włochów, grafika własna z albumu STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)