Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

 

Jeńcy wojenni będą umieszczeni w budynkach i w barakach zapewniających im bezpieczeństwo oraz utrzymanie higieny i zdrowotności. Lokale powinny być zabezpieczone od wilgotności, dostatecznie ogrzane i oświetlone.

Art. 10 Konwencji Genewskiej z 1929 roku


Film 1. Stalag VIII A - barak murowany, źródło: projekt własny, utworzony w programie Sketchup.
Uwaga. Film z dźwiękiem, jeśli nie chcesz dźwięku, kliknij ikonę głośnika w dolnej lewej części filmu

Typowy dla VIII A barak miał wymiary: 10 metrów (szerokość), 10 metrów (wysokość), 50 metrów (długość). Obiekty te budowano pospiesznie, głównie rękoma jeńców, którzy nie zawsze byli w tej dziedzinie specjalistami. Baraki miały być przede wszystkim funkcjonalne, mury pozostawiono więc w stanie surowym. Budynki te były podstawą zabudowy całego Stalagu - bardzo podobne lub wręcz identyczne, można było znaleźć też w innych obozach jenieckich. W VIII A wybudowano ich ponad 60 i przeznaczono głównie dla jeńców, ale funkcjonwały też w przedobozie, jako miejsce zakwaterowanie komendatury i nadzoru obozu. Jeden z baraków pełnił funkcję kaplicy obozowej i biblioteki, podobny do innych był też barak karny. Dwa z baraków w późniejszym czasie pełniły funkcję obozowych lazaretów.

::: POPRZEDNIA STRONA ::: ::: NASTĘPNA STRONA :::

Typowy barak
Kuchnie
Barak dezynfekcyjny
Brama główna

 
Grupa baraków, grafika własna z albumu STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)

Barak karny, grafika własna z albumu STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)