Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere / A German prisoner of war camp for officers and enlisted personnel / Niemiecki obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
Historia VIII A
1939 - 1945
Plan obozu

Budynki

Wnętrze baraków

Stalag 3D
Pomnik
Linki
i źródła

Strona główna
Licencja Creative Commons
Informacje i kontakt

Mapa strony

Prace wykonywane przez jeńców wojennych nie będą miały żadnego związku z działaniami wojennymi. W szczególności zabronione jest używanie jeńców do fabrykacji i przewozu broni i amunicji wszelkiego rodzaju, jak również do przewozu materiału przeznaczonego dla jednostek walczących.

Art. 31 Konwencji Genewskiej z 1929 roku


Film 1. Stalag VIII A - Brama główna i wieża strażnicza, źródło: projekt własny, utworzony w programie Sketchup.
Uwaga. Film z dźwiękiem, jeśli nie chcesz dźwięku, kliknij ikonę głośnika w dolnej lewej części filmu

Do obozu prowadziły dwie bramy, umownie można je nazwać wjazdową i wyjazdową. Zaraz przy bramach ulokowano wieże strażnicze. Na modelu widać też ogrodzenie składające się z dwóch rzędów drutów kolczastych rozciągniętych w pionie i poziomie. Pomiędzy rzędami ogrodzenia był jeszcze metrowej wysokości zasiek.

::: POPRZEDNIA STRONA ::: ::: NASTĘPNA STRONA :::

Typowy barak
Kuchnie
Barak dezynfekcyjny
Brama główna

Brama wjazdowa i wieża strażnicza, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)
 

Widok z wieży strażniczej przy bramie wjazdowej, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)
 

 

Wieża strażnicza i brama wjazdowa, widok z zewnątrz obozu, grafika własna z albumu
STALAG VIII A Görlitz (1939-1945)